Lite om globalisering

Globalisering är ett begrepp som används för att beteckna det fenomen som innebär att länder knyts samman med varandra på olika sätt. Idag har vi så pass utvecklade kommunikationsmöjligheter att globaliseringen sker i högre takt än någonsin tidigare. Vi kan till exempel kommunicera med människor runt om i världen när som helst och direkt genom … Läs mer »Lite om globalisering

Om amerikansk politik

USA är ett land med republik vilket innebär att det är en president som är statschef i landet. Landet är en sammanslutning av olika federationer med delstater där de olika delstaterna har ett vissa egna regler och lagar men där den största makten utgår från federala konstitutionen. Man skulle kunna jämföra det med den europeiska … Läs mer »Om amerikansk politik

Politiska mål och profilfrågor inom olika partier

Inom politiken finns det en rad olika områden och vissa partier är mer fokuserade på vissa områden och sakfrågor än andra partier. Till exempel så brukar moderaterna vara ett parti som hellre framhäver individernas egna friheter men inte bryr sig lika mycket om arbetsvillkor och anställningstrygghet, medan socialdemokraterna är ett mer traditionellt parti för arbetare … Läs mer »Politiska mål och profilfrågor inom olika partier

Om politisk brottslighet

Politiskt våld är något som kan uppstå när någon vill göra uppror mot den rådande politiken i ett land eller där man vill genomföra sina egna politiska idéer med hjälp av våld. Detta kan också ibland kallas för revolution eller statskupp om det är på ett organiserat plan. Exempel på lyckade statskupper är till exempel … Läs mer »Om politisk brottslighet

Vad är en regering

Regering kallas den instans i en stat som för tillfället regerar i landet. Det är det som brukar betecknas som staten och det är där som makt utövas. Makt kan även utövas i till exempel kommuner men man brukar säga att det är regeringen som har den verkställande makten. Det är det parti som vinner … Läs mer »Vad är en regering