Politik och historia

Politiken har historiskt sett ett nära samband till filosofin och det är de klassiska filosoferna så som till exempel Aristoteles, Platon, John Locke och Karl Marx som den nuvarande politiken i mångt och mycket bygger på. Om man läser om politik och vill lära sig om det är det alltid bra att känna till lite om historien bakom politiken.

Aristoteles menade redan i antikens Grekland att människan är en politiska varelse och att människan som sådan behöver politiska system för att ett samhälle ska fungera så bra som möjligt. Det var även i det antika Grekland som idén om staten uppstod över huvud taget. Inom dessa stater som uppstod fanns det olika politiska system och genom att studera dessa samhällen kan vi lära oss nyttiga läxor om hur olika politiska system fungerar i praktiken.

Länge var det kyrkan som hade den största makten i samhället. Under upplysningstiden började dock detta förändras och man började tänka i termer av frihet för individen. Detta ledde bland annat till den amerikanska och den franska revolutionen där man gjorde uppror mot sina ledare för att sedan ta över makten och ta tillbaka den till folket.

Även om politik inte funnits som begrepp innan antiken så har den alltid funnits i någon form i alla samhällen. Redan vikingarna tros ha haft omröstningar om hur ett samhälle ska styras och i alla typer av ur-stammar har det funnits vissa regler och lagar som gällt och som bestraffats även om det inte har skett på ett lika sofistikerat sätt om i nedskriven lag.

Idag läggs inte lika stor vikt vid de filosofiska inslagen i politiken vilket är ganska synd eftersom det då blir svårt för nya ideologier att uppstå. De flesta nya partier eller idéer bygger istället på de äldre idéerna vilket gör att man så att säga får det svårt att tänka utanför boxen när det kommer till politiska system. Genom historien har vi kunnat se att mer extrema typer av politik uppstår i kaotiska samhällen där olika typer av kriser råder. Mer välmående samhälle brukar istället tendera att ha mer välordnade och mindre extrema politiska ideologier som styre. Exempel på historiska ideologier som uppstått under kaotiska former och som även har lett till kaos är till exempel nationalsocialism och kommunism. Även fascism är ett sådant exempel. Under 1900-talets första hälft frodades dessa extrema politiska idéer i Europa och ledde fram till två stycken världskrig.