Politiska mål och profilfrågor inom olika partier

Inom politiken finns det en rad olika områden och vissa partier är mer fokuserade på vissa områden och sakfrågor än andra partier. Till exempel så brukar moderaterna vara ett parti som hellre framhäver individernas egna friheter men inte bryr sig lika mycket om arbetsvillkor och anställningstrygghet, medan socialdemokraterna är ett mer traditionellt parti för arbetare med täta band till arbetarrörelsen och organisationen LO. LO representerar arbetarna, och är en landsomspännande organisation där många olika fackförbund för arbetare ingår.

Olika partier har olika ideologier och olika frågor som de driver mer eller mindre starkt och för ett mer liberalt parti så brukar lägre skatter vara något som står högre upp på dagordningen. Socialistiska eller socialdemokratiska partier riktar in sig mer på arbetare, välfärd och reformer och brukar tendera att vilja att skatterna ska vara högre. Det gör att individen å ena sidan får mindre över i plånboken men att individen å andra sidan får mer välfärd i samhället och behöver bekosta mindre själv.

Vad som är bäst går att diskutera, och den debatten går vidare och tycks inte ta slut. Men vid sidan om ekonomiska frågor där välfärdsreformer ofta ställs mot skattesänkningar så finns det en del annat som på senare år under de senaste årtiondena har seglat upp som en allt viktigare fråga för kanske särskilt yngre väljare. En sån fråga är skolan, och vissa partier vill att den som genomför högskoleprovet 2018 eller något annat år endast ska kunna söka in med provet i tre år istället för fem år. En annan fråga är frågan om miljön och klimatet. Vissa menar att klimatfrågan är den fråga som är vår tids allra största utmaning. Att de beslut som tas redan nu idag avgör hur det går för hela planeten och de generationer som ännu inte har växt upp men som växer upp i framtiden. De menar att världen, och Sverige, behöver gå över mer och mer till alternativa bränslen som utgör alternativ till de fossila bränslena som driver våra bilar och flygplan bland annat i dagsläget. Men det handlar inte endast om klimatet utan också om andra slags miljöfrågor och att vilja hålla naturen fri från olika slags gifter. De partier som främst har miljö och klimat som tydliga och profilerande frågor är Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet. Men även Vänsterpartiet har velat göra mycket för miljöns skull även om de inte har en lika tydlig profil och image vad gäller miljön.

När det gäller de borgerliga partierna så har partiet Liberalerna nyligen börjat utmana Centerpartiet om att vara det bästa partiet för miljön på den borgerliga kanten. Liberalerna har genom att vara det mest EU-vänliga partiet i Sverige också byggt upp en image om att vilja verka för att lösa miljöns svåra frågor och klimatets tuffa utmaningar på en mer internationell nivå inom EU och inte endast inom Sverige. Ett exempel är att de vill öppna diskussioner för att försöka införa en flygskatt som gäller inom hela EU och inte endast i Sverige.