Trump: “Rätt av Sovjet att invadera Afghanistan”

Långt innan USA:s militära invasion invaderades Afghanistan av Sovjet. Kriget i Afghanistan som Sovjet bedrev bidrog till mycket elände. Men nu har president Trump gjort ett oväntat uttalande.

Under ett möte med kabinettet den andra januari förde Trump kortfattat fram synpunkten att det var rätt av Sovjetunionen att invadera Afghanistan år 1979. Trump menade att “terrorister skulle ta sig in i Ryssland”. Förutom att argumentet var svagt beskrivs och kritiseras det även av många som en historiskt inkorrekt bild.

“Ryssland var tidigare Sovjetunionen. Afghanistan förvandlade det till Ryssland eftersom de blev bankrutta av stridandet i Afghanistan. Ryssland. Så ta en titt på andra länder. Pakistan finns där. De borde strida.” sa Trump.

“Men Ryssland borde strida. Anledningen till att Ryssland befann sig i Afghanistan var att terrorister skulle ta sig in i Ryssland. De gjorde rätt i att vara där. Problemet är att det var en hård strid. Och de blev bokstavligen bankrutta. Det hela utvecklade sig så att de började kallas Ryssland istället för Sovjetunionen” tillade Trump.

En tidning som reagerade starkt mot Trumps kommentarer i en ledartext var Wall Street Journal:

“Rätt att vara där? Vi kan inte påminna oss om ett mer absurt felaktigt uttalande om historien av en amerikansk president. Sovjetunionen invaderade Afghanistan med tre divisioner i december 1979 för att installera en kamratlig kommunistisk regering,” skriver Wall Street Journal.

Sovjetunionen, som bestod av Ryssland och ett antal olika numera självständiga europeiska och asiatiska stater (till exempel Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina och Kazakstan), invaderade Afghanistan under hårda tider med spänningar mellan USA och Sovjet under kalla krigets dagar.

Trumps bedömning

Trumps bedömning att Ryssland gjorde rätt i att vara där går stick i stäv med faktumet att USA starkt motsatte sig invasionen och stödde gerillasoldater som till slut tvingade Sovjet att lämna landet nio år senare, 1988.

Trumps påstående om att invasionen var ett svar på att “terrorister rörde sig in i Ryssland” skiljer sig också från vad USA på den tiden trodde (och den vedertagna historiska bilden), nämligen att det hela var ett sovjetiskt försök att sprida kommunismen över världen.

Kremls krigskampanj spann över nio år. Målet att installera en marxistisk, eller snarare sovjetkommunistisk, regering i huvudstaden Kabul misslyckades. Men den kostade livet för över 14000 ryska soldater och gjorde att Sovjets ekonomi ansträngdes, innan Sovjets 100000 man starka armé slutligen tvingades till ett tillbakadragande.

Sovjets ekonomi

Sovjets ekonomi kollapsade till slut, men påståendet om att Sovjet blev bankrutt stämmer inte, tvärtemot vad Trump hävdar. Dessutom var kollapsen inte endast ett resultat av det misslyckade invasionsförsöket i Afghanistan, utan berodde på flera olika faktorer, inklusive Sovjetunionens kommunistiska ekonomi. Inte ens grundläggande sjukvård och tandvård fungerade problemfritt i Sovjet.

Tillgång till sjukvård

Samma problem finns även, i ännu värre omfattning, i dagens Afghanistan. Där kan man varken ta sjukvård, fungerande vägar eller tandvård för givet. Som tur är har vi det betydligt bättre i Sverige. Den som behöver tandvård kan idag i Sverige vända sig till sidan distriktstandvarden.se där man kan få mer information och svar på vissa frågor. Det är en utmärkt resurs som man kan ta del av kostnadsfritt på internet.