Lite om globalisering

Globalisering är ett begrepp som används för att beteckna det fenomen som innebär att länder knyts samman med varandra på olika sätt. Idag har vi så pass utvecklade kommunikationsmöjligheter att globaliseringen sker i högre takt än någonsin tidigare. Vi kan till exempel kommunicera med människor runt om i världen när som helst och direkt genom att använda internet och vi kan ta oss snabbt till andra delar av jorden genom att färdas via olika fordon. Globalisering är en paradox som innebär att jorden blir mindre och större på samma gång. Större eftersom den blir mer lätt-tillgänglig och människor får därmed större utrymme att röra sig på. Och mindre på grund av att jorden blir mindre främmande.

Globalisering kan ske på olika sätt. Dels kulturellt men också politiskt och ekonomiskt. Ekonomiskt sett kan globaliseringen märkas då länder blir mer och mer beroende av export och import från andra länder. Kulturellt kan det märkas genom att länder mer och mer börjar likna varandra. De senaste 100 åren eller så har USA haft det överlägset största inflytandet både kulturellt och politiskt sett i världen. Men även ekonomiskt.

Globalisering kan ses som både något positivt och något negativt, men frågan är om den går att stoppa med dagens teknik. De som är motståndare menar att länders kulturer förstörs i samband med att alla länders kultur blir likadan och man menar också att länder får mindre självbestämmande i en globaliserad värld. Andra menar att globalisering är något som är positivt eftersom det skapar närhet och därmed gemenskap med andra länder. Globalisering gör att enskilda länders betydelse blir mindre med tiden.

Globalisering är också något som skrämmer många och många menar att vi de senaste åren har sett en reaktion mot globaliseringen i många länder. Bland annat genom att många konservativa krafter har tagit makten i många samhällen. Man är rädd vad globaliseringen ska innebära och man vet vad man har men inte vad som komma skall. Frågan om globalisering öppnar även för många frågor så som till exempel vilka system och åsikter bör värderas och prioriteras över andra och så vidare, och vem ska bestämma vad som är bäst. Det kommer nog dock dröja väldigt länge innan olika länder upphör att existera om det ens någonsin händer över huvud taget.