Recent Posts

Politikens roll för pantbanker

Politiska beslut utgör det rättsliga fundamentet för pantbanker och sätter regler som styr deras dagliga verksamhet. Genom att definiera vilka tillgångar som kan accepteras som pant och fastställa räntesatser skapar politiken en ram för pantbankernas verksamhet. Denna lagstiftning skapar inte bara strukturer för pantbankernas tjänster utan påverkar också hur de fungerar i samhället i stort. … Läs mer »Politikens roll för pantbanker

Leasa eller hyr solceller

Är du orolig för skenande elpriser? Den politiska situationen i omvärlden påverkar oss privatpersoner mycket, särskilt elräkningen. Då kan det vara dags att sätta upp solceller. Välj mellan att köpa eller leasa solceller. Skaffa solceller Har du eget hus finns det ingen anledning att inte sätta upp solceller. Du minskar elräkningen enormt och blir självförsörjd. … Läs mer »Leasa eller hyr solceller

Sveriges bostadspolitik

En gång i tiden var Sveriges bostadspolitik en av de allra bästa. Under bostadsbristen i mitten av 60-talet togs beslutet om miljonprogrammet, där sammanlagt en miljon nya bostäder byggdes under ett decennium framöver. Det var ett snabbt sätt att bygga bort bostadsbristen och dessutom bygga billiga hyresrätter som alla kunde ha råd med. Idag byggs … Läs mer »Sveriges bostadspolitik

Vad är politiska konjunkturcykler?

Inom det akademiska fältet som är känt som politisk ekonomi talas det ibland om “political business cycles”. Det finns egentligen ingen bra svensk term för fenomenet men för det här inläggets syfte väljer vi att kalla det för “politiska konjunkturcykler”. En politisk konjunkturcykel kan beskrivas som den ekonomiska aktivitet som förekommer i korrelation med politiska … Läs mer »Vad är politiska konjunkturcykler?

Politiska ideologier

De politiska ideologierna ligger till grund för hur samhället formas. En ideologi är ett samlat tankesystem som beskriver hur samhället ser ut, hur det blev så och hur samhället borde utvecklas i framtiden. De tre stora ideologierna är konservatism, liberalism och socialism som alla stammar ur de omvälvande samhällsomdaningarna under 1800-talet. De olika ideologierna skiljer … Läs mer »Politiska ideologier