Höger och vänster i politiken

Politiska idéer brukar delas upp grovt sett i vänster och höger. Detta system har sitt ursprung i den franska revolutionen där de mer konservativa politiska rösterna var placerade till höger i nationalförsamlingen medan de mer radikala satt till vänster. Det är alltså en relativt ung idé i politikens historia men den används alltjämt i nästan alla länder.

Man brukar kategorisera höger och vänsterpolitik utefter vad man har för grundläggande åsikter om hur samhället bör styras, och då kanske särskilt när det kommer till fördelning av ekonomiska resurser. De till vänster anser allmänt sett att de ekonomiska medlen ska fördelas jämnt över befolkningen och att samhället inte ska styras utefter ekonomiska intressen och att alla ska arbeta efter förmåga för allas bästa. De till höger anser å andra sidan att det är helt självklart att ekonomiska resurser inte kan fördelas helt jämnt eftersom olika människor arbetar olika mycket för att få tillgång till dessa. De tycker därför att det är orättvist att man ska fördela resurserna lika.

Betydelsen av höger och vänsterskalan har minskat något i betydelse de senaste åren och många menar att den har spelat ut sin roll och att de allra flesta idag befinner sig någonstans i mitten av skalan. Däremot används den väldigt ofta inom debatten och människor verkar tycka om att kategorisera både sig själva och andra på skalan.

På höger-vänsterskalan befinner sig de tre klassiska ideologierna liberalism, socialism och konservatism på följande sätt. Socialism är så gott som alltid placerad till vänster, konservatism är så gott som alltid placerad till höger medan liberalism befinner sig någonstans i mitten. I Sverige ses Liberalerna exempelvis som ett högerparti medan liberalerna i USA ses som vänster.