Vad innebär oligarki?

Oligarki skulle kunna sägas vara ett slags mellanting mellan demokrati och diktatur där det är fler än en som har makten men ändå inte alla. Begreppet ligger dock närmare diktatur eftersom man kan säga att det är en diktatur som är uppdelad på ett fåtal personer. Oligarker kallas de som har makten i en Oligarki och det är ofta ett pejorativt ord som används om personer i ett land som anses ha väldigt mycket makt. Ryssland har till exempel ofta i modern tid kallats för en oligarki. Oligarki kan jämföras med aristokrater men det finns en skillnad. Oligarker verkar nämligen ofta i skymundan. I vissa länder har det förekommit att en liten grupp kriminella har ett väldigt stort inflytande och därmed i praktiken styr vad som händer i landet.

I till exempel många sydamerikanska länder har det hänt att maffian har fått väldigt stort inflytande med hjälp av drogpengar och att de indirekt har styrt ett land genom att liera sig med landets ledare. Ibland kan man också säga att det finns oligarkiska tendenser i länder där demokratin är tveksam och där en liten grupp har väldigt mycket makt och inflytande.