Om amerikansk politik

USA är ett land med republik vilket innebär att det är en president som är statschef i landet. Landet är en sammanslutning av olika federationer med delstater där de olika delstaterna har ett vissa egna regler och lagar men där den största makten utgår från federala konstitutionen. Man skulle kunna jämföra det med den europeiska … Läs mer »Om amerikansk politik

Politiska mål och profilfrågor inom olika partier

Inom politiken finns det en rad olika områden och vissa partier är mer fokuserade på vissa områden och sakfrågor än andra partier. Till exempel så brukar moderaterna vara ett parti som hellre framhäver individernas egna friheter men inte bryr sig lika mycket om arbetsvillkor och anställningstrygghet, medan socialdemokraterna är ett mer traditionellt parti för arbetare … Läs mer »Politiska mål och profilfrågor inom olika partier

Om politisk brottslighet

Politiskt våld är något som kan uppstå när någon vill göra uppror mot den rådande politiken i ett land eller där man vill genomföra sina egna politiska idéer med hjälp av våld. Detta kan också ibland kallas för revolution eller statskupp om det är på ett organiserat plan. Exempel på lyckade statskupper är till exempel … Läs mer »Om politisk brottslighet

Vad är en regering

Regering kallas den instans i en stat som för tillfället regerar i landet. Det är det som brukar betecknas som staten och det är där som makt utövas. Makt kan även utövas i till exempel kommuner men man brukar säga att det är regeringen som har den verkställande makten. Det är det parti som vinner … Läs mer »Vad är en regering

Politik och ideologi

Politiska partier följer ofta vissa idéer om hur de tycker att ett samhälle ska styras. De är med andra ord ofta byggda kring en särskild politisk ideologi. Ideologi innebär idéer om hur ett samhälle ska styras och fungera och hur det ska vara organiserat på en mängd olika sätt. Dessa ideologier bygger i sin tur … Läs mer »Politik och ideologi