Politik i Sverige

Sverige är en demokrati med en konstitutionell monarki vilket innebär att det finns ett kungahus men att de inte har någon egentlig makt. Politiken i landet styrs istället av riksdagen som består av de politiska partier som finns representerade i den svenska politiken. Statsminister kallas partiledaren för det parti som för tillfället regerar landet och en statsminister skulle kunna jämföras med republikers presidenter.

I Sverige finns det åtta stycken partier som representeras i riksdagen. Dessa är följande:

  • Socialdemokraterna (S)
  • Moderaterna (M)
  • Centerpartiet (C)
  • Liberalerna (L)
  • Kristdemokraterna (KD)
  • Vänsterpartiet (V)
  • Sverigedemokraterna (SD)
  • Miljöpartiet (MP)
    Partierna är också uppdelade i olika grupper och samarbetar med varandra utifrån deras politiska likheter. Detta kallas för blockpolitik. I Sverige representeras den vänstra sidan av blocket av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den högra sidan representeras av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Sverigedemokraterna står utanför blockpolitiken, mest på grund av att ingen vill samarbeta med dem.

Sverige har under en lång period varit starkt präglade av socialdemokratisk politik. Faktum är att detta parti har styrt landet nästan oavbrutet i cirka 100 år. Detta har format landet på sina sätt men det är svårt att säga exakt hur när man lever mitt i det. En sådan faktor är till exempel att fackföreningar har haft en väldigt stor makt i Sverige genom åren. En annan är att skatterna är väldigt höga och att människor i allmänhet är positivt inställda till skatt.

Politiken i Sverige har varit relativt lugn genom åren fram tills för bara några år sedan då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det är nämligen ett parti som inte passar in i den relativistiska och socialdemokratiska mallen. De fann sin väg till riksdagen år 2010 efter att det länge funnits ett stort missnöje med invandringspolitiken i landet. Många menar att partiet aldrig skulle finnas i riksdagen om denna del av politiken bara hade skötts på ett sunt sätt. Andra menar att det inte är några problem och att de som röstar på Sverigedemokraterna helt enkelt har sunda avsikter. Det är svårt att säga hur det ligger till men faktum är att invandringspolitiken i Sverige har förändrats en hel del sedan Sverigedemokraterna gjorde entré i riksdagen.

Medborgarna får rösta fram sina representanter vart fjärde år. För att rösta måste man vara medborgare i landet och ha fyllt 18 år. Det senaste valet var 2014 vilket innebär att det är val i år 2018.