Den europeiska unionen

Den europeiska unionen eller EU är en union mellan europeiska stater och är det största statliga samarbetet i världen. Unionen har funnits sedan början av 1990 talet och har idag 28 stater som medlemmar. Europeiska unionen är en fortsättning på den europeiska kol- och stålgemenskapen som bildades efter andra världskriget med syfte att säkerställa fred på kontinenten.

EU:s mål är att se till att fred och demokratiska principer efterlevs och för att få bli ett medlemsland krävs det att landet är demokratiskt och det krävs att man följer många av de regler som sätts upp av unionen. Många menar att det är ett försök att bygga en europeisk superstat eftersom många av målen är att ta bort gränser mellan länderna och även att införa en gemensam valuta. Den gemensamma valutan har dock inte antagits av alla länder, Sverige är ett av dessa länder.

EU är ofta föremål för kritik och man menar att det är ett hot mot enskilda staters självbestämmande. Man menar också att det är odemokratiskt att en union ska ha så pass mycket makt. Dock finns det även många som är positiva till unionen och EU har bland annat fått motta Nobels fredspris med motiveringen att de länge har arbetat för att bidra till fred och demokrati.

På senare år har unionen skakats av väldigt mycket inre stridigheter. Det kanske tydligaste exemplet på detta var när Storbritanniens befolkning röstade för att lämna unionen. Många har menat att detta är början till slutet på den europeiska unionen eftersom Storbritannien anses vara en av huvudaktörerna. Från början fanns det endast sex medlemsländer men dessa har växt och under 2000-talet anslöt väldigt många europeiska länder till unionen.