Valet till Sveriges riksdag

Politik handlar om pengar, men också att välja. Det politiska systemet i Sverige bygger på allmän och lika rösträtt och på fria, allmänna och “hemliga” val, men egentligen borde man kanske prata om anonyma val istället för hemliga val. Den som röstar är inte hemlig utan man får ju registrera sig genom att lämna in sitt röstkort och visa giltigt ID och sedan kryssas man av i en vallängd, men även om man inte kan gå in i en vallokal och rösta anonymt så förblir ju ens val i röstningen anonymt i den bemärkelsen att ingen vet exakt hur man har röstat. Att rösta är viktigt, rent av viktigare än stora ekonomiska beslut som bostadsköp och bilmodell när man ska köpa bil. Man kan beskriva det som hemligt också, att ens personliga val förblir en hemlighet. Samtidigt så är man ju inte hemlig i vallokalen utan alla kan kolla att man är där och röstar och man kryssas av i vallängden.

I Sverige så har vi olika valdistrikt och det går faktiskt att finna information om hur väljare röstar i varje enskilt valdistrikt, vilket även ger en liten bild av hur folk står politiskt i ett visst bostadsområden.

Det råder knappast någon hemlighet om att de sombor i områden där man tjänar mer pengar tenderar att rösta blått eller borgerligt, medan de som bor i ett område där man tjänar mindre pengar tenderar att rösta rött, eller på miljöpartiet, eller socialdemokratisk.

De olika valdistrikten bildar gemensamt oilka valområden. II sveriges parlament riskdagen finns det toalt 349 mandat, nämligen 310 mandat som fördelas inom valområdena och sedan även 39 utjämningsmandat. Valresultatet ska spegla hur hela landet har röstat. Mandaten fördelas utifrån hur de olika partierna har fått röster i hela Sverige. Det finns många partier som vill in i riksdagen, och redan i dagsläget är många partier i riksdagen gganska illa ute i opinionsundersökningarna vad gäller att hålla sig kvar i parlamentet. Det gäller att hålla sig över fyra procent av de röstberättigades röster för att få behålla sin plats i riksdagen eller ta sig in i riksdagen för ett arti och i dagsläget så finns det ett antal partier som ligger farligt nära den farliga fyraprocentsgränsen och som riskerar att åka ur. Det gäller bland de rödgröna partierna främst Miljöpartiet, som brukar ligga precis på gränsen till fyra procent i opinionsundersökningarna inför valet i september år 2018, ett val som blir mycket spännandevalet, medan Vänsterpartiet inte är så nära att åka ut utan till och med närmar sig ett opinionsläge där de får bortåt tio procent av rösterna i opinionsundersökningarna. Bland de borgerliga partierna så ligger KD värst till när det gäller risken att åka ur. De brukar alltid klara sig men i år går det kanske inte i och med att de fått så lågt som runt 2,5 % i mätningar. Även Liberalerna har en liten risk, deras fallhöjd är inte jättestor och de ligger runt fem procent i mätningarna. Bland partierr som ligger utanför men vill ta sig in i riiksdagen finns bland annat det feministiska partiet F! (Feministiskt initiativ).