Om politisk brottslighet

Politiskt våld är något som kan uppstå när någon vill göra uppror mot den rådande politiken i ett land eller där man vill genomföra sina egna politiska idéer med hjälp av våld. Detta kan också ibland kallas för revolution eller statskupp om det är på ett organiserat plan. Exempel på lyckade statskupper är till exempel i Sovjetunionen som tog makten från Tsarryssland. Även i Sverige har sådan försök gjorts, särskilt under stormaktstiden.

Politiskt våld anses vara något negativt i demokratier eftersom man anser att alla som vill få igenom sina politiska idéer ska göra det på ett demokratiskt godtagbart sätt. Exempelvis genom att debattera, sprida flygblad eller starta politiska partier. Det har dock genom historien ibland varit nödvändigt att bedriva politisk brottslighet, särskilt i länder som präglas utav diktatur. Det kanske kan låta konstigt men om man tänker efter så är det faktiskt helt rimligt. Tänk till exempel på att det länge har varit olagligt i de flesta länder att vara homosexuell och att det var brottsligt att hjälpa och skydda judar i nazityskland. De som bröt mot lagarna gjorde det alltså i ett gott syfte och räddade även liv.