Vad är en regering

Regering kallas den instans i en stat som för tillfället regerar i landet. Det är det som brukar betecknas som staten och det är där som makt utövas. Makt kan även utövas i till exempel kommuner men man brukar säga att det är regeringen som har den verkställande makten. Det är det parti som vinner det politiska allmänna valet som hamnar i regering och för tillfället är det Socialdemokraterna som regerar i Sverige tillsammans med Miljöpartiet och i viss mån Vänsterpartiet.

Regeringen utgörs av dels en statsminister som oftast är partiledaren i ett parti och därtill ett flertal ministrar som tillsätts av det parti som sitter i regering. Dessa ministrar har olika ansvar över samhällsfrågor beroende på vad de har för titel som minister. Man kan till exempel vara försvarsminister och ha ansvaret över försvaret och militära frågor eller så kan man vara utrikesminister och därmed ha ansvaret för att sköta samarbetet med andra länder på en politisk nivå.

Hur Sveriges regering ska organiseras och fungera finns definierat i regeringsformen och är en del av den svenska grundlagen. Regeringsformen präglas bland annat av att det är talmannen som ger förslag på vem som ska bli statsminister.