Vad är politiska konjunkturcykler?

Inom det akademiska fältet som är känt som politisk ekonomi talas det ibland om “political business cycles”. Det finns egentligen ingen bra svensk term för fenomenet men för det här inläggets syfte väljer vi att kalla det för “politiska konjunkturcykler”.

En politisk konjunkturcykel kan beskrivas som den ekonomiska aktivitet som förekommer i korrelation med politiska beslut. Det är till exempel inte ovanligt att politiker sjösätter åtgärder som syftar till att stimulera ekonomin inför politiska val. Syftet sägs då såklart vara att politikerna vill bli omvalda och använder ekonomisk stimulans som ett instrument för syftet.

Kanske kan cykeln förklara en hel del om varför världen ser ut som den gör. Vissa menar att fenomenet skapar ett beteende hos politiker som gör att de favoriserar beslut med kortsiktig vinning utan att ta tillräcklig hänsyn till analyser om vad åtgärderna leder till på lång sikt.

Hjälp för mikronivån

För att stävja effekterna av konjunkturcyklerna på mikronivå kan det ibland vara nödvändigt att ta lån. Mer vardagligt uttryckt, oavsett om du är en privatperson eller driver egen firma vet du att det ibland kan vara svårt att få allt ekonomiskt att klaffa. Det är vid sådana tillfällen du kan vända dig till företag som https://lanakuten.com för att få hjälp. Lånakuten jämför lån från större delen av Sveriges banker och låneinstitut. Hos Lånakuten kan du därför snabbt och enkelt hitta ett lån som passar för dig.

Tänkbara lösningar?

Många teoretiker menar att det här leder till en långsiktigt sämre ekonomi och konsekvenserna av det vore såklart enorma. En av de vanligast förekommande försöken till lösningar på det här dilemmat är att låta politiskt oberoende institutioner hantera stora delar av de ekonomiska styrmedlen. Till exempel genom att inrätta centralbanker. Det är dock oklart om den typen av åtgärder frigör ekonomin från politiken i tillräcklig utsträckning. Politiska beslut styr skattesatser och arbetsmarknaden och har såklart enorm påverkan över de ekonomiska förutsättningarna. Det verkar självklart att det uppstår en cirkulär effekt där politiska beslut påverkar centralbanken som i sin tur påverkar de politiska besluten. Är någon av institutionerna oberoende nog för att kunna fatta beslut enbart utifrån det allmänna bästa? Eller blir det en situation där centralbanken ständigt får städa upp efter effekterna av besluten som fattas av de folkvalda?

Om det ens är ett problem så framstår det som väldigt svårt att lösa det inom ramarna för de politiska och ekonomiska system som dominerar i världen nu. Främst är det väl olika slags teknokratiska lösningar som ligger närmast till hands i diskussionen för tillfället. D.v.s. lösningar där vi skapar institutioner som är ännu mer fristående från politiska beslut än vad vi har nu. Men är det ens möjligt? Går det att skapa bestämmande organ som är helt politiskt oberoende?