Statslöshet och anarkism

Det finns många tankegångar och människor som genom åren anser att ett samhälle inte bör styras över huvud taget och att människor ska kunna leva precis som de vill utan lagar och regler. Tanken om ett sådant samhälle kallas för anarki och ordet kommer från grekiska och betyder ungefär utan att styra. De som förespråkar anarki vill alltså ha ett samhälle utan en stat som styr och ställer och utan auktoriteter och hierarkier.

Även om anarkism ofta förknippas med vänstern så behöver det inte alls vara fallet. Faktum är att vänsterpolitik ofta präglas av stater med mycket makt och där det finns många offentliga organisationer. Anarki kan komma från många olika politiska håll och behöver egentligen inte ha någon politisk inriktning över huvud taget. Kommunismen som idé har strävat efter att skapa ett så kallat proletariatets diktatur där staten inte existerar, men när dessa idéer har gått igenom har resultatet snarare blivit att staten övertar i stort sett all makt. Ett fenomenalt exempel på detta fenomen finns att läsa i George Orwells klassiska verk “Djurens farm”. Det är en saga där djuren på bondgård gör uppror mot sin husbonde och tar över gården. Men gradvis övergår samhället till att istället styras utav ett fåtal.

Många menar att anarkism inte skulle fungera alls och att anarki i slutändan också skulle leda till ett samhälle. Man menar att det trots allt är helt naturligt att människor delar upp sysslor mellan varandra och hjälps åt och att det då krävs ett centralt styre för att det ska fungera.