Lite om globalisering

Globalisering är ett begrepp som används för att beteckna det fenomen som innebär att länder knyts samman med varandra på olika sätt. Idag har vi så pass utvecklade kommunikationsmöjligheter att globaliseringen sker i högre takt än någonsin tidigare. Vi kan till exempel kommunicera med människor runt om i världen när som helst och direkt genom … Läs mer »Lite om globalisering

Höger och vänster i politiken

Politiska idéer brukar delas upp grovt sett i vänster och höger. Detta system har sitt ursprung i den franska revolutionen där de mer konservativa politiska rösterna var placerade till höger i nationalförsamlingen medan de mer radikala satt till vänster. Det är alltså en relativt ung idé i politikens historia men den används alltjämt i nästan … Läs mer »Höger och vänster i politiken

Vad är en regering

Regering kallas den instans i en stat som för tillfället regerar i landet. Det är det som brukar betecknas som staten och det är där som makt utövas. Makt kan även utövas i till exempel kommuner men man brukar säga att det är regeringen som har den verkställande makten. Det är det parti som vinner … Läs mer »Vad är en regering

Politik och ideologi

Politiska partier följer ofta vissa idéer om hur de tycker att ett samhälle ska styras. De är med andra ord ofta byggda kring en särskild politisk ideologi. Ideologi innebär idéer om hur ett samhälle ska styras och fungera och hur det ska vara organiserat på en mängd olika sätt. Dessa ideologier bygger i sin tur … Läs mer »Politik och ideologi

Om politiska partier

För att en politik ska kunna drivas behövs det nästan alltid någon form av organisation där människor tillsammans kan arbeta för att uppnå sitt gemensamma politiska mål. En sådan organisation kallas för ett politiskt parti. I Sverige är till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna exempel på politiska partier. Men det finns väldigt många fler exempel och … Läs mer »Om politiska partier